Rijksmonument en orgel

April 2023 zijn we begonnen met de restauratie van de muren en hekwerken rond het Rumpts Kerkje. Dankzij een prachtige subsidie van de Provincie Gelderland is dit mogelijk.

Het voormalige Rooms Katholieke kerkje is een Rijksmonument. 

Dit betekent dat er veel mooie elementen aanwezig zijn om te bekijken. Zowel binnen het kerkje als aan de buitenkant valt er veel te genieten van deze bijzondere monumentale locatie.

Het gerestaureerde Pieter Maarschalkweerd orgel.   

Het Pieter Maarschalkerweerd orgel uit 1863 is het enige nog overgebleven exemplaar uit deze stijlperiode van deze beroemde Utrechtse orgelbouwer wat nog nagenoeg in oorspronkelijke staat bewaard is gebleven. Bovendien staat het nog in de oorspronkelijke kerk en is het niet verplaatst of verloren gegaan toen de kerk in 2015 aan de eredienst werd onttrokken. Het orgel is onlangs gerestaureerd. Deze restauratie is onder toezicht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed door orgelbouwer Elbertse uit Soest uitgevoerd.

We zijn enorm blij met de hulp in advies, raad en daad door de Provincie Gelderland. Zij hebben ons een mooie subsidie gegeven zodat de restauratie mogelijk werd. De subsidie is er op gericht dat cultureel erfgoed gebruikt blijft worden. Dat is ook precies wat er gaat gebeuren met het orgel. Het wordt een openbaar orgel (iedere organist kan na afspraak komen spelen) en er gaan bijzondere concerten worden georganiseerd. Ook bij rouw en trouw gaat het orgel weer klinken.

We zijn ook erg blij met de subsidie van de Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel. SBNO – HOME.

Eigenaren Margreet van Iterson en Bart van den Goorbergh hebben de afgelopen jaren gespaard om ook een groot deel van de restauratie te kunnen bekostigen. Door de geslaagde VOORDEKUNST crowdfundactie konden ook de laatste werkzaamheden aan orgel, balustrade en trap worden uitgevoerd.

De restauratie.

Ongeveer in 1895 (te herleiden aan een krant van rond 1895 gevonden in een schepbalg) heeft de firma Maarschalkerweerd zelf het originele register met de frontpijpen afgeschakeld. Daarvoor in de plaats hebben ze tussen het binnenwerk en de frontpijpen een register gemaakt van houten orgelpijpen. In overleg met de Rijksdienst is besloten om het originele register weer aan te sluiten. In het atelier ‘ spraken’ de orgelpijpen en bij herplaatsing in de zomer van 2022 is gebleken dat dit originele prestantregister prachtig klinkt. Zo is het orgel weer helemaal in oorspronkelijke staat. (1863). Uiteraard worden de houten orgelpijpen ( ook Maarschalkweerd) zorgvuldig bewaard.

Een gerestaureerd register.
Windlade met daarop orgelpijpen.
Een gerestaureerd register
Oude krant gevonden op de schepbalg. Aan de hand hiervan kan men dateren wanneer er eerdere werkzaamheden zijn geweest.
Het Pieter Maarschalkerweerd orgel uit 1863 voor de restauratie en zonder pinakels.

Wanneer de oorspronkelijke pinakels van het orgel verloren zijn gegaan is niet bekend. Er zijn bij de schoonmaak van het orgel stukken lofwerk gevonden die van deze pinakels afkomstig moeten zijn geweest. Na overleg met de Rijksdienst is besloten om vier pinakels van een ander orgel op het Rumptse orgel te plaatsen. Deze pinakels zijn van het in 1862 voor Zeist gebouwde Pieter Maarschalkerweerd-orgel. Reden tot plaatsingis het kleine leeftijdverschil en ook de overeenkomsten in maatvoering. Decennia lang stond het orgel in Rumpt bekend om het orgel met de afgezakte schouders. Nu is dat dus veranderd met behulp van prachtige pinakels die zo ook weer voor iedereen zichtbaar zijn.

Dispositie 1863

Prestant 8vt

Salicionaal 8vt

Viola di Gamba 8vt

Bourdon 8vt

Octaaf 4 vt

Nazard 3 vt

Roorfluit 4 vt

Octaaf 2 vt

Omvang manuaal: C – f”’

Pedaal C – f aangehangen aan het manuaal.