Rijksmonument.

Deze maand, april 2023 beginnen we met de restauratie van de muren en hekwerken rond het Rumpts Kerkje. Dankzij een prachtige subsidie van de Provincie Gelderland is dit mogelijk.

Het voormalige Rooms Katholieke kerkje is een Rijksmonument. 

Dit betekent dat er heel veel mooie elementen aanwezig zijn om te bekijken. Zowel binnen het kerkje als aan de buitenkant valt er veel te genieten van deze bijzondere monumentale locatie.

Orgel.   

Het Pieter Maarschalkerweerd orgel uit 1863 is het enige nog overgebleven exemplaar uit deze stijlperiode van deze beroemde Utrechtse orgelbouwer wat nog nagenoeg in oorspronkelijke staat bewaard is gebleven. Bovendien staat het nog in de oorspronkelijke kerk en is het niet verplaatst of verloren gegaan toen de kerk in 2015 aan de eredienst werd onttrokken. Op dit moment wordt het orgel gerestaureerd. Het eerste heringebruiknameconcert heeft plaats gevonden op 17 september. in de komende weken worden er nog restauratiewerkzaamheden aan de orgelkast uitgevoerd. De restauratie gebeurt onder toezicht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed door orgelbouwer Elbertse uit Soest.

We zijn enorm blij met de hulp in advies, raad en daad door de Provincie Gelderland. Zij hebben ons een mooie subsidie gegeven waardoor de restauratie van start is kunnen gaan. De subsidie is er op gericht dat cultureel erfgoed gebruikt blijft worden. Dat is ook precies wat er gaat gebeuren met het orgel. Het wordt een openbaar orgel en er gaan bijzondere concerten worden georganiseerd. Ook bij rouw en trouw gaat het orgel weer klinken.

We zijn ook erg blij met de subsidie van de Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel. SBNO – HOME.

Eigenaren Margreet van Iterson en Bart van den Goorbergh hebben de afgelopen jaren gespaard om ook een groot deel van de restauratie te kunnen bekostigen. Door de geslaagde VOORDEKUNST crowdfundactie kunnen ook de laatste werkzaamheden aan orgel, balustrade en trap worden uitgevoerd.

Demontage van het orgel
Een grote tegenvaller. De balustradetrap bleek aan de onderkant van de treden bekleed met een zeer gevaarlijke
asbest soort. Een gespecialiseerd bedrijf heeft onder strenge voorzorgs
maatregelen dit asbest eind 2021 verwijderd.
Een gesloten sluis met onderdruk om het asbest te kunnen verwijderen.
Het orgel zat aan de binnenkant onder een dikke laag (monumentaal) stof.

Enkele decennia geleden is de balustrademuur bekleed met een houten lambrisering. Daar bleek een schadelijke zwamsoort in te zitten. De lambrisering is op advies van de monumentenwacht Gelderland verwijderd.

Inmiddels vordert de restauratie. In de werkplaats van orgelbouwer Elbertse zijn de volgende foto’s genomen van een paar onderdelen die al klaar zijn waaronder het klavier. Die was origineel en is opnieuw belegd met been. Ongeveer in 1895 (te herleiden aan een krant van rond 1895 gevonden in een schepbalg) heeft de firma Maarschalkerweerd zelf het originele register met de frontpijpen afgeschakeld. Daarvoor in de plaats heeft hij tussen het binnenwerk en de frontpijpen een register gemaakt van houten orgelpijpen. In overleg met de Rijksdienst is besloten om het originele register weer aan te sluiten. In het atelier ‘spreken’ de orgelpijpen en bij herplaatsing zal de ultieme test worden gedaan. Dan is het orgel weer helemaal in originele staat. (1863). Uiteraard worden de houten orgelpijpen zorgvuldig bewaard.

Het gerestaureerde klavier, opnieuw bekleed met been.
Een gerestaureerd register.
Windlade met daarop orgelpijpen.
Een gerestaureerd register
Oude krant gevonden op de schepbalg. Aan de hand hiervan kan men dateren wanneer er eerdere werkzaamheden zijn geweest.
Het Pieter Maarschalkerweerd orgel uit 1863 voor de restauratie.

Dispositie 1863

Prestant 8vt

Salicionaal 8vt

Viola di Gamba 8vt

Bourdon 8vt

Octaaf 4 vt

Nazard 3 vt

Roorfluit 4 vt

Octaaf 2 vt

Omvang manuaal: C – f”’

Pedaal C – f aangehangen aan het manuaal.